Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Limba Engleză

Traducere Culturală

Director: Prof. Dr. Lidia VIANU, lidiavianu@yahoo.com
Telefon 0745 13 17 13

ÎNSCRIERI MTTLC 2021

Înscrierea se face personal, la secretariatul FLLS din Edgar Quinet, între 5-14 iulie.

Examenul de admitere: probă scrisă

Dosarul trebuie să cuprindă lista de acte pe care o aveţi aici:

Succes tuturor!

Sesiunea iulie 2021:

Număr de locuri: 50

ATENŢIE:

Orice document prevăzut ca probă de concurs se va încărca ONLINE, printr-un formular electronic care va fi disponibil în perioada de înscriere. Candidații care nu vor transmite materialele solicitate până la finalul perioadei de înscriere vor fi considerați absenți la proba respectivă.
PROBA DE CONCURS este o naraţiune scrisă în limba română şi tradusă în limba engleză [sau invers], pe două coloane. Fiecare dintre versiuni trebuie sa aibă cca 1.000 cuvinte [în total 2.000 de cuvinte şi două versiuni, pe două coloane]. Odată cu lucrarea, trimiteţi secţia şi universitatea unde aţi absolvit ciclul licenţă şi nota de absolvire. Ele NU se iau în considerare la nota finală.
Notele se vor da în primul rând pentru CORECTITUDINEA GRAMATICALĂ ÎN AMBELE LIMBI. Se va acorda un punct în plus pentru imaginaţia de care dă dovadă textul.
Pentru informaţii suplimentare: http://masterat.mttlc.ro/

MATERII DE STUDIU:

Consolidarea cunoştinţelor de limba engleză.
Orientare în traducerea textului literar contemporan (Engleză-Română şi Română-Engleză).
Subtitrare. Comunicare culturală.
Mass media şi publicitate.
Redactare de presă. Redactare de carte.
Supratitrare pentru scenă (în colaborare cu Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică şi cu Teatrul Naţional Bucureşti).
Creative writing: proză şi poezie
Traducere din literatura română în limba engleză, în colaborare cu scriitori englezi.
Traducere de texte sci fi, fantasy, romance, horror. Orientare în folosirea resurselor internetului pentru traducători.
Technical editing.
Ateliere – cenaclu însoţite de publicarea celor mai bune traduceri în revistele naţionale. Se pot urma în paralel Modulele pedagogice pentru predarea limbii engleze.

PROIECTE INTERNAŢIONALE incluse în curriculum:

Masterclass de Traducere Literară Bucureşti (în colaborare cu Institutul Cultural Român, Muzeul Naţional al Literaturii Române, Uniunea Scriitorilor din România şi British Council), cu stilizare asigurată de poeţi englezi. Traduceri de literatura contemporană, în colaborare cu edituri britanice [Bloodaxe] şi româneşti [Humanitas, Polirom]. Colaborare la editura online pentru literatură a Universităţii din Bucureşti şi la revista programului.

STAGII DE INTERNSHIP acceptate şi asigurate de program:

Editura Contemporary Literature Press; Revista MTTLC, Translation Café; Teatrul Naţional Bucureşti; TVR; Radio România; Uniunea Scriitorilor din România; PEN Clubul Român; Reviste literare naţionale şi internaţionale.
Fiecare masterand poate avea o rubrică proprie de traduceri din poezia engleză contemporană la o revistă naţională.

Număr de locuri: 50

14 ore săptămânal, 4 zile pe săptămână, după-amiaza, între orele 16-20.

Frecvenţa este importantă. Se pot înscrie la examenul de admitere absolvenţii oricărei instituţii de învăţământ superior (cu diplomă de licenţă), care cunosc bine limba engleză. Candidaţii care se înscriu sunt rugaţi să trimită un mesaj pe adresa lidiavianu@yahoo.com, în care să mentioneze numele si adresa de email proprie, ca să poată fi incluşi în baza de date a examenului.
 

PROBA DE CONCURS este o naraţiune scrisă în limba română şi tradusă în limba engleză [sau invers], pe două coloane. Fiecare dintre versiuni trebuie sa aibă cca 1.000 cuvinte [în total 2.000 de cuvinte şi două versiuni, pe două coloane]. Odată cu lucrarea, trimiteţi secţia şi universitatea unde aţi absolvit ciclul licenţă şi nota de absolvire. Ele NU se iau în considerare la nota finală.
Notele se vor da în primul rând pentru CORECTITUDINEA GRAMATICALĂ ÎN AMBELE LIMBI. Se va acorda un punct în plus pentru imaginaţia de care dă dovadă textul.

Găsiți subiectele din anii trecuți aici:

Subiecte admitere septembrie 2015 (cu cheie)
Subiecte admitere iulie 2015 (cu cheie)
Subiecte admitere iulie 2014 (cu cheie)
Subiecte admitere iulie 2013 (cu cheie)

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

C. George Sandulescu: English Grammar Exercises http://editura.mttlc.ro/sandulescu-exercitii.html
Lidia Vianu: English for Everyone http://editura.mttlc.ro/vianu.english-for-everyone.html
Nadina şi Ruxandra Vişan. English Grammar and Practice for Advanced Learners, Editura Cavaliotti, 2006
Lidia Vianu: Student la Engleză. http://editura.mttlc.ro/metoda-lidia-vianu.html

Pentru păreri ale masteranzilor MTTLC: