Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Limba Engleză

Traducere Culturală

Director: Prof. Dr. Lidia VIANU, lidiavianu@yahoo.com
Telefon 0745 13 17 13

MATERII DE STUDIU:

Consolidarea cunoştinţelor de limba engleză.
Orientare în traducerea textului literar contemporan (Engleză-Română şi Română-Engleză).
Subtitrare. Comunicare culturală.
Mass media şi publicitate.
Redactare de presă. Redactare de carte.
Supratitrare pentru scenă (în colaborare cu Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică şi cu Teatrul Naţional Bucureşti).
Creative writing: proză şi poezie
Traducere din literatura română în limba engleză, în colaborare cu scriitori englezi.
Traducere de texte sci fi, fantasy, romance, horror. Orientare în folosirea resurselor internetului pentru traducători.
Technical editing.
Ateliere – cenaclu însoţite de publicarea celor mai bune traduceri în revistele naţionale. Se pot urma în paralel Modulele pedagogice pentru predarea limbii engleze.

PROIECTE INTERNAŢIONALE:

Masterclass de Traducere Literară Bucureşti (în colaborare cu Institutul Cultural Român, Muzeul Naţional al Literaturii Române, Uniunea Scriitorilor din România şi British Council), cu stilizare asigurată de poeţi englezi. Traduceri de literatura contemporană, în colaborare cu edituri britanice [Bloodaxe] şi româneşti [Humanitas, Polirom]. Colaborare la editura online pentru literatură a Universităţii din Bucureşti şi la revista programului.

STAGII DE INTERNSHIP acceptate şi asigurate de program:

Editura Contemporary Literature Press; Revista MTTLC, Translation Café; Teatrul Naţional Bucureşti; TVR; Radio România; Uniunea Scriitorilor din România; PEN Clubul Român; Reviste literare naţionale şi internaţionale.
Fiecare traducător poate avea o rubrică proprie de traduceri din poezia engleză contemporană la o revistă naţională.


BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

C. George Sandulescu: English Grammar Exercises http://editura.mttlc.ro/sandulescu-exercitii.html
Lidia Vianu: English for Everyone http://editura.mttlc.ro/vianu.english-for-everyone.html
Nadina şi Ruxandra Vişan. English Grammar and Practice for Advanced Learners, Editura Cavaliotti, 2006
Lidia Vianu: Student la Engleză. http://editura.mttlc.ro/metoda-lidia-vianu.html

Pentru păreri ale masteranzilor MTTLC: