Admiteri

ADMITERE: 19 septembrie ora 12, sala James Joyce, Pitar Moş nr 7-13, etajul 1
INSCRIERE: 9, 11, 12, 13 septembrie, la Edgar Quinet, etajul 2, secretariatul Facultăţii de Limbi Străine
EXAMEN DE ADMITERE 2017

MTTLC-20151
Se pot înscrie la examenul de admitere absolvenţii oricărei instituţii de învăţământ superior (cu diplomă de licenţă), care cunosc bine limba engleză.

Persoană de contact: Lidia Vianu, lidiavianu@yahoo.com, 0745-131713.

Taxă: 3500 RON pe an

Data examenului:

19 septembrie ora 12, sala James Joyce, Pitar Moş nr 7-13, etajul 1

Dosarul de înscriere pentru anul 2015 trebuie să conţină următoarele acte:

  1. dosar plic;
  2. fișă tip de înscriere; se ia de la noi şi se completează;
  3. diplomă de licenţă în original sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2014;
  4. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată; — persoanele care nu aduc diplomele originale la dosar vor fi luate în considerare pentru taxă, şi daca nu vor aduce nici după aceea, chiar exmatriculate;
  5. certificatul de naştere, în copie legalizată;
  6. adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
  7. trei fotografii tip buletin de identitate;
  8. B.I. sau C.I. în copie;
  9. chitanţă de plată a taxei de înscriere  de 250 RON la concursul de admitere  în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti.

 

DACĂ s-a schimbat numele în urma căsătoriei, este necesar certificatul de căsătorie legalizat, şi dacă este cazul hotărârea de divorţ legalizată în plus pe lângă buletin şi copia legalizată după certificatul de nastere.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 

  1. copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
  2. adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
  3. adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali;
  4. copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior.

O persoana poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de master. Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenți.

*Actele solicitate în original (diplomele de studii / adeverințele care țin locul acestora până la emitere) trebuie depuse la dosar în original pentru toți candidații care doresc să ocupe un loc bugetat. În caz contrar, candidații respectivi nu vor putea confirma decât locuri cu taxă.

Taxe

Taxa de admitere este de 250 RON/program.

Taxa anuală de școlaritate (în cazul ocupării unui loc cu taxă) pentru seria 2017-2019 este de 3500 RON.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

ORAR

14 ore săptămânal, 4 zile pe săptămână, după-amiaza, între orele 16-20.

Candidaţii care se înscriu sunt rugaţi să trimita un mesaj pe adresa lidiavianu@yahoo.com în care sa menţioneze numele si adresa de email proprie, ca să poată fi incluşi în baza de date a examenului.

Examen de admitere: http://lls.unibuc.ro/admitere-master/

19 septembrie ora 12, sala James Joyce, Pitar Moş nr 7-13, etajul 1

Subiecte din anii trecuţi: http://masterat.mttlc.ro/

Pentru toţi cei care doresc să capete  experienţă de traducător cultural free-lance, MTTLC asigură un CV competitiv, sub forma unei adăugiri la foaia matricolă, incluzând toate stagiile profesionale efectuate în cei doi ani de studiu. Masteranzii pot obţine rubrici de traducere la revistele naţionale, pe toată durata programului. Ei vor traduce în limba română texte literare contemporane, al căror copyright este asigurat de program.

Materii de studiu:

Orientare în traducerea textului literar contemporan (Engleză-Română şi Română-Engleză)

   SUBTITRARE, Dublaj

   Comunicare culturală. Mass media şi publicitate

   Redactare de presă. Redactare carte. Editare imagine. Editare film

Consolidarea cunoştinţelor de limba engleză

Proiecte internaţionale:

Traducere de poezie contemporană în cadrul Proiectului Internaţional Poetry pRO, cu Marea Britanie, http://www.poetrypf.co.uk/poetrypro.html .

New Europe Writers, http://new21.wordpress.com/

Stagii de internship:

Editura Contemporary Literature Press; Revista MTTLC, Translation Café; Radio România Muzical/Cultural/Actualităţi; Uniunea Scriitorilor; Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti; PEN Clubul Român; Reviste literare naţionale şi internaţionale; Teatrul Naţional Bucureşti; Universitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică.

 

Pentru păreri ale masteranzilor MTTLC:
http://www.unibuc.ro/ro/cd_lidvianu_ro
http://revista.mttlc.ro/93/index.html